Новые сообщения · Правила  
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Berestovskiy  
Помогите решить задачу в Паскале
Трикутник задано координатами вер­шин А(0; 0), В(і; i-1) та С(-і; і+1), де і– номер вашого варіанта (ввести з клавіатури). Координати точок розрахувати в
програмі та вивести їх значення (наприклад: А(0; 0)   В(5; 4)   С(-5; 6)).1.          Обчислити медіану та та висоту hь.


24
1 | Автор: ryaba | 2013-09-08, 20:23   |  Репутация: [ + 0 ]
Програма написана в PascalABC.Net:

var
  i, x1, y1, x2, y2, x3, y3: integer;
  ta, hb, AB, AC, BC, xa, ya, S, p: real;
 
begin
  writeln('Введіть номер свого варіанту:');
  write(' i = ');
  readln(i);
  x1 := 0;
  y1 := 0;
  x2 := i;
  y2 := i - 1;
  x3 := -i;
  y3 := i + 1;
  writeln('Координати вершин трикутника:');
  writeln(' A(', x1, '; ', y1, '), B(', x2, '; ', y2,
         '), C(', x3, '; ', y3,')');
 { Обчислюємо сторони трикутника: }
  AB := sqrt(sqr(x2 - x1) + sqr(y2 - y1));
  AC := sqrt(sqr(x3 - x1) + sqr(y3 - y1));
  BC := sqrt(sqr(x3 - x2) + sqr(y3 - y2));
 { Обчислюємо координати середини сторони BC: }
  xa := (x2 + x3) / 2;
  ya := (y2 + y3) / 2;
 { Обчислюємо медіану ta: }
  ta := sqrt(sqr(xa - x1) + sqr(ya - y1));
  writeln('Медіана, проведена до сторони BC: ', ta);
  p := (AB + AC + BC) / 2; //півпериметр трикутника
  S := sqrt(p * (p - AB) * (p - AC) * (p - BC)); //площа
  hb := 2 * S / AC; //висота
  write('Висота, проведена до сторони AC: ', hb);
end.


progmatem.ru
2 | Автор: vasiliy | 2013-09-16, 13:47   |  Репутация: [ + 0 ]


progmatem.ru
2 | Автор: vasiliy | 2013-09-16, 13:47   |  Репутация: [ + 0 ]
спасибо)

24
3 | Автор: ryaba | 2013-09-29, 17:08   |  Репутация: [ + 0 ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: