Главное в любой задаче - условие. Чем оно оригинальнее (условие), тем больше интереса вызывает задача. Наверное поэтому, второклассникам предлагают очень оригинальную задачку про Мусю.Задача №180. Умова: Коли Василині Премудрій виповнилося 18 років, Чахлик Невмирущий вирішив взяти її заміж. Василина запитала Чахлика, скільки у нього скринь із золотом. Чахлик сказав, що в нього зараз n скринь і щороку додається ще по m скринь. Василина пообіцяла, що вийде заміж тоді, коли у Чахлика буде k повних скринь із золотом. Скільки років буде тоді нареченій?


Program Example_180; 
Uses crt; 
Var m,n,k:word; {n – початкова кількість скринь з 
 золотом, m – щорічний “прибуток” 
 Чахлика Невмирущого, k – “потреби” 
 Василини Премудрої} 
 Sum,Years:word; {Sum – щорічне накопичення Чахлика 
 Невмирущого, Years – вік Василини 
 Премудрої} 
Begin 
 Clrscr; 
 Write(‘Введіть початкову кількість скринь з золотом: ’); 
 Readln(n); 
 Write(‘Введіть щорічний прибуток Чахлика: ’); 
 Readln(m); 
 Write(‘Введіть “потреби” Василини Премудрої: ’); 
 Readln(k); 
 Sum:=n; {Початковий “капітал” Чахлика} 
 Years:=18; {Початковий вік Василини} 
 While Sum<=k do 
 Begin 
 Sum:=Sum+m; 
 Years:=Years+1; 
 End; 
 Writeln(‘Василині вже виповнилося ’,Years,’ років.‘); 
 Readkey; {Затримка зображення на екрані} 
End. 


Задача №183. Умова: Компанія бабусь поїхала на мотоциклах на курси комп'ютерної грамотності. Попереду на мотоциклі без глушника їхала одна бабуся, за нею - дві, потім - три і т.д. Скільки бабусь їхало на заняття, якщо приголомшені пішоходи всього нарахували N рядів? Чи змогли бабусі зайняти всі місця у класі, якщо там стояло k рядів по l комп'ютерів в кожному? Скільки вільних місць залишилося? Зверніть увагу на те, що фактично ця задача зводиться до знаходження суми всіх натуральних чисел від 1 до N. В кінці задачі для повторення команди розгалуження учням пропонується визначити кількість зайнятих бабусями та вільних місць.


Program Example_183; 
Uses crt; 
Var I,N,Sum:word; {I – параметр циклу, N – 
 кількість рядів мотоциклів, 
 тобто кількість повторень, Sum – 
 загальна кількість бабусь, що 
 приїхали на курси} 
 Place,k,l:word; {k – кількість рядів в 
 комп’ютерному класі, l – 
 кількість комп’ютерів в 
 кожному ряду, Place – кількість 
 місць, що вистачила для бабусь} 
Begin 
 Clrscr; 
 Sum:=0; 
 Write(‘Введіть кількість рядів мотоциклів, що 
 нарахували пішоходи: ’); 
 Readln(N); 
 For I:=1 to N do Sum:=Sum+I; 
 Writeln(‘Кількість бабусь, що приїхала на курси ’,Sum); 
 Writeln(‘Кількість комп”ютерів на курсах ’,k*l); 
 If Sum < k*l Then writeln(‘Бабусі не змогли зайняти всі місця.’) 
 Else writeln(‘Бабусі зайняли всі місця.’); 
 Place:=Sum – k*l; 
 If Place>0 
 Then writeln(‘Бабусям не вистачило ’,Place,’місць.’); 
 Readkey; {Затримка зображення на екрані} 
End


Очень оригинальный способ выучить графики наиболее часто втречающихся функций. Преподаватель выходит и начинает изображать (можно под музыку).

Так танцуют крутые математики

Вот что может ждать спамера поле отпуска


2011-04-08 • Просмотров [ 5278 ]