Министерство образования Украины опозорилось в очередной раз. Без слез нельзя читать их пресс-релиз. Умнейшие видать там люди пишут пресс-релизы. Пишут на сайте, что кабинет министров одобрил их законопроект. Вот цитата с сайта: Статья "Іван Вакарчук: "Без нового закону про вищу освіту ми не увійдемо до освітнього простору Європи". И текст оттуда: "Вилучено поняття рівнів акредитації вищих навчальних закладів." И тут же ребята сообщают в статье "Процедури - простіші, критерії ліцензування - вищі", что "Так, наприклад, вищий навчальний заклад може бути акредитований за IV рівнем, якщо не менше ніж дві третини напрямів підготовки, спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у ВНЗ, акредитовані за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та показники його навчальної і наукової діяльності відповідають державним вимогам щодо акредитації..."  Каково? Даты публикации отличаются одним днем !!  Простым смертным этого не понять... Наверное, надо быть не меньше чем министром. Но не все ж министры.

Но еще больше поражает следующее. Специально ниже даже приведен текст ПРЕСС-РЕЛИЗА в полном объеме и прямо с сайта министерства. Там цитата выделена жирным шрифтом. Повторим ее здесь для большей радости.

" ....за останні 5 років видано підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, не менше ніж 20 відсотків від загальної чисельності науково-педагогічних працівників, які працюють у навчальному закладі за основним місцем роботи; за останні 5 років видано монографій чи опубліковано наукових статей у фахових виданнях, у рейтингових вітчизняних журналах та наукових журналах з імпакт-фактором, отримано патентів чи свідоцтв про авторські права не менше ніж 50 відсотків від загальної чисельності науково-педагогічних працівників..."

Даже двоечники знают, что если от (к примеру) 100 преподавателей взять 20%, то получится 20 преподавателей, но уж никак не учебников (підручників (навчальних посібників)). В Министерстве решили по другому. Берем преподавателей, берем от них проценты (20%) и получаем учебники. Для тех кто не понял, можно продолжить. Потом берем еще раз преподавателей и тут, внимание, берем от них уже 50% - получаются научные статьи. Еще в ЦПШ (церковно-приходской школе) детей учили "Нельзя складывать сапоги с валенками". Министерство образования Украины решило по другому. Наверное, революционное открытие в школьной математике.

===============================

ПРЕС-РЕЛІЗ


Процедури - простіші, критерії ліцензування - вищі

Міністерство прагне встановити високі і зрозумілі вимоги до результатів діяльності вищих навчальних закладів. Водночас значно спростити процедури акредитації та зробити їх прозорішими. Для цього МОН розробило проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення "Про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки і спеціальностей у навчальних закладах", який підтримав Уряд на розширеному засіданні.

"Цей проект - важливий черговий крок у приведенні вітчизняної системи забезпечення якості освітніх послуг до європейських вимог. Крім того, у проекті запропоновано ряд нововведень", - зазначив Іван Вакарчук. - Зокрема, передбачено впровадження локальних систем управління якістю у вищих навчальних закладах, їх відповідну сертифікацію за міжнародними стандартами. Вперше запропоновано введення громадської акредитації як механізму визнання рівня підготовки професійною спільнотою". 

Проектом постанови суттєво спрощено процедуру та водночас встановлено нові значно суворіші вимоги, за умови виконання яких вищий навчальний заклад може бути акредитованим, отримати статус наукової установи, яка може претендувати на державну підтримку. 

Так, наприклад, вищий навчальний заклад може бути акредитований за IV рівнем, якщо не менше ніж дві третини напрямів підготовки, спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у ВНЗ, акредитовані за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та показники його навчальної і наукової діяльності відповідають державним вимогам щодо акредитації, а також: за останні 5 років видано підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, не менше ніж 20 відсотків від загальної чисельності науково-педагогічних працівників, які працюють у навчальному закладі за основним місцем роботи; за останні 5 років видано монографій чи опубліковано наукових статей у фахових виданнях, у рейтингових вітчизняних журналах та наукових журналах з імпакт-фактором, отримано патентів чи свідоцтв про авторські права не менше ніж 50 відсотків від загальної чисельності науково-педагогічних працівників, які працюють у навчальному закладі за основним місцем роботи; показники діяльності його аспірантури або докторантури перебувають на рівні, не нижчому від середнього для даної галузевої групи або типу вищого навчального закладу; впродовж звітного періоду МОН не приймалося рішення про анулювання ліцензій або сертифікатів про акредитацію; випускові кафедри очолюють доктори наук (професори) й у складі кафедр є доктори наук за фахом, які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи; у навчальному закладі відкрито аспірантуру не менше ніж за трьома спеціальностями; у навчальному закладі створено спеціалізовану вчену раду (ради) не менше ніж за трьома спеціальностями.

Нагадаємо, під керівництвом міністра Івана Вакарчука МОН припинило вульгарну практику ліцензування та акредитації, яка вже досягала страхітливого рівня безвідповідальності, розмитості критеріїв та неправдивої інформації про навчальні заклади. Максимально підвищено контроль за виконанням вищими навчальними закладами ліцензійних вимог. 

Прес-служба МОН
=========================
А сайт вот он : www.mon.gov.ua


2009-09-24 • Просмотров [ 4557 ]