Основний матеріал студент збирає в період вивчення дисциплін з фундаментальної підготовки, а також в передбачений навчальним планом час для написання випускної роботи і проходження переддипломної практики.

Студент повинен вивчити відповідну тему випускної роботи, познайомитися з літературними джерелами з вибраної теми, вивчити предметну область і постановку задачі, характер організації її розв'язання для визначення позитивних сторін і недоліків в організації розв'язання задачі (комплексу задач), а також розглянути застосовані методи збору первинної інформації, методику формування вихідної (результатної) інформації. Велике значення має вивчення методів і моделей розв'язання задач.

В період проходження бакалаврської практики студент повинен ознайомитись з усіма необхідними матеріалами, які характеризують стан і рівень автоматизованої обробки інформації, визначити трудомісткість розв'язання конкретної задачі в кількісних і вартісних оцінках. Це дозволить в подальшому зробити відповідні висновки щодо економічної доцільності й ефективності впровадження запропонованих у випускній роботі проектних рішень.2008-03-19 • Просмотров [ 2569 ]