Структура випускної роботи в багатьох випадках залежить від використовуваного комплексу технічних засобів, методів розв'язання задач та ін.

Рекомендована структура випускної роботи:
- титульний аркуш;
- завдання на випускну роботу;
- реферат;
- зміст;
- перелік умовних позначень, символів, одиниць величин і термінів.
- вступ;
- основна частина;
- висновки;
- література;
- додатки (за їх необхідності).2008-03-19 • Просмотров [ 2834 ]