Тут наведено зміст циклу уроків для тих, хто починає вивчати C#. Стане в нагоді школярам та студентам перших курсів, як короткий конспект з прикладами працюючих кодів.

ВСТУП

Урок 1. Написання першої програми на C#.

Урок 2. Змінні та типи даних C#.

Урок 3. Константи, посилальні типи та ключове слово var. C#.

Урок 4. Арифметичні і логічні операції C#.

Урок 5. Умовні оператори та тернарні оператори C#.

Урок 6. Масиви C#

Урок 7. Цикли C#

Урок 8. Функції в C#

Урок 9. Робота з рядками в C#

Урок 10. Обробка виключень в Сі-шарп. Оператор try-catch

Урок 11. Робота з файлами в Сі-шарп.

Урок 12. Поняття об'єктно-орієнтованого програмування (ООП). Класи і об'єкти

Урок 13. Класи в Сі-шарп. Оголошення класів та створення об'єктів

Урок 14. Методи в Сі-шарп. Різниця між простими і статичними

Урок 15. Конструктори в Сі-шарп. Вказівник this


2016-05-29 • Просмотров [ 573 ]