Для математичних операцій використовуються математичні блоки. Покажемо на прикладі, зведення числа у ступінь, знаходження квадратного кореня та залишка від ділення. Онлайн редактор для відтворення прикладів знаходиться тут.

Код для прикладу на мові JavaScript:

var mat;
var coment1;
var coment2;
var coment3;
mat = 4;
coment1 = 'Ступінь 3 числа: ';
coment2 = 'Корінь числа: ';
coment3 = 'Залишок від ділення числа на 3: ';
window.alert(coment1 + Math.pow(mat, 3));
window.alert(coment2 + Math.sqrt(mat));
window.alert(coment3 + mat % 3);

Код для прикладу на мові Python:

import math
mat = None
coment1 = None
coment2 = None
coment3 = None
mat = 4
coment1 = 'Ступінь 3 числа: '
coment2 = 'Корінь числа: '
coment3 = 'Залишок від ділення числа на 3: '
print(coment1 + mat ** 3)
print(coment2 + math.sqrt(mat))
print(coment3 + mat % 3)

Код для прикладу на мові С#:

dynamic mat;
dynamic coment1;
dynamic coment2;
dynamic coment3;
mat = 4;
coment1 = "Ступінь 3 числа: ";
coment2 = " Корінь числа: ";
coment3 = " Залишок від ділення числа на 3: ";
Console.WriteLine(coment1 + Math.Pow(mat, 3));
Console.WriteLine(coment2 + Math.Sqrt(mat));
Console.WriteLine(coment3 + mat % 3);

У підсумку бачимо наступні повідомлення:

Тобто бачимо, що оперування математичними блоками є досить простим і інтуїтивно зрозумілим.

При використанні оператора «+» для рядків, він виконує операцію конкатенації. Конкатенація – об'єднання декількох об'єктів (наприклад рядків):

Код для прикладу на мові JavaScript:

var word1;
var word2;
word1 = 'Hello, ';
word2 = 'Word!!!';
window.alert(word1 + word2);

Код для прикладу на мові Python:

word1 = None
word2 = None
word1 = 'Hello, '
word2 = 'Word!!!'
print(word1 + word2)

Код для прикладу на мові С#:

dynamic word1;
dynamic word2;
word1 = "Hello, ";
word2 = "Word!!!";
Console.WriteLine(word1 + word2);

У підсумку знову бачимо вітання:


2016-06-13 • Просмотров [ 743 ]