Цикли служать для багатократного повторення деякого фрагмента коду. В Blockly є три оператори циклів: repeat, repeat while, count.

Для прикладу цикла repeat візьмемо програму для вивода чисел від 0 до 4. Онлайн редактор для відтворення прикладів знаходиться тут.

Код для прикладу на мові JavaScript:

var item;
item = 0;
for (var count = 0; count < 5; count++) {
 window.alert(item);
 item = (typeof item == 'number' ? item : 0) + 1;
}

Код для прикладу на мові Python:

item = None
item = 0
for count in range(5):
 print(item)
 item = (item if type(item) in (int, float, long) else 0) + 1

Код для прикладу на мові С#:

dynamic item;
item = 0;
for (var count = 0; count < 5; count++) {
 Console.WriteLine(item);
 item = (item.GetType().Name == "Double" ? item : 0.0) + 1;
}

Числа виведуться у окремих вікнах:

Таж сама програма за допомогою цикла repeat while:

Код для прикладу на мові JavaScript:

var item;
item = 0;
while (item < 5) {
 window.alert(item);
 item = (typeof item == 'number' ? item : 0) + 1;
}

Код для прикладу на мові Python:

item = None
item = 0
while item < 5:
 print(item)
 item = (item if type(item) in (int, float, long) else 0) + 1

Код для прикладу на мові С#:

dynamic item;
item = 0;
while (item < 5) {
 Console.WriteLine(item);
 item = (item.GetType().Name == "Double" ? item : 0.0) + 1;
}

А також за допомогою цикла count:

Код для прикладу на мові JavaScript:

var i;
for (i = 0; i <= 4; i++) {
 window.alert(i);
}

Код для прикладу на мові Python:

i = None
for i in range(5):
 print(i)

Код для прикладу на мові С#:

dynamic i;
for (i = 0; i <= 4; i++) {
 Console.WriteLine(i);
}

В останньому випадку кількість блоків значно менше, що означає, що кожен з циклів потрібно використовувати за ситуацією.


2016-06-13 • Просмотров [ 264 ]