Масив – це набір однотипних даних, які розташовуються в пам'яті послідовно один за одним. Доступ до елементів масиву здійснюється по індексу (номеру) елемента. Масив може містити елементи будь-якого типу даних, можна навіть створювати масив масивів (ступінчастий масив). Кількість елементів у масиві називається розміром масиву. Масиви належать до посилальних типів даних.

Використання масивів розглянемо на прикладі програми для визначення пори року за номером місяця. Онлайн редактор для відтворення прикладів знаходиться тут.

Код для прикладу на мові JavaScript:

var item;
var Mas;
var flag;
item = 5;
Mas = ['Зима', 'Весна', 'Літо', 'Осінь'];
flag = Math.round(item / 3);
if (flag == 4) {
 item = (typeof item == 'number' ? item : 0) + -4;
}
window.alert(Mas[flag - 1]);

Код для прикладу на мові Python:

import math
item = None
Mas = None
flag = None
item = 5
Mas = ['Зима', 'Весна', 'Літо', 'Осінь']
flag = round(item / 3)
if flag == 4:
 item = (item if type(item) in (int, float, long) else 0) + -4
print(Mas[int(flag - 1)])

Код для прикладу на мові С#:

dynamic item;
dynamic Mas;
dynamic flag;
item = 5;
Mas = new List {"Зима", "Весна", "Літо", "Осінь"};
flag = Math.Round(item / 3);
if (flag == 4) {
 item = (item.GetType().Name == "Double" ? item : 0.0) + -4;
}
Console.WriteLine(Mas[flag]);

У підсумку бачимо наступне повідомлення:


2016-06-13 • Просмотров [ 263 ]