Умовні оператори служать для розгалуження програми. В залежності від деякої умови виконується той чи інший набір команд. Онлайн редактор для відтворення прикладів знаходиться тут.

Розглянемо умовний оператор if-else, який має наступний вигляд:

Частина else не обов’язкова і може бути відсутньою. Розглянемо умовний оператор if-else на прикладі програми, яка перевіряє число на парність:

Код для прикладу на мові JavaScript:

var item;
item = 11;
if (item % 2 == 0) {
 window.alert('Число парне');
} else {
 window.alert('Число непарне');
}

Код для прикладу на мові Python:

item = None
item = 11
if item % 2 == 0:
 print('Число парне')
else:
 print('Число непарне')

Код для прикладу на мові С#:

dynamic item;
item = 11;
if (item % 2 == 0) {
 Console.WriteLine("Число парне");
} else {
 Console.WriteLine("Число непарне");
}

У підсумку бачимо наступне повідомлення:

Оператор if може мати кілька умов:

Покажемо це на прикладі програми порівняння двох чисел:

Код для прикладу на мові JavaScript:

var item1;
var item2;
var item;
item1 = 5;
item2 = 7;
if (item1 > item2) {
 window.alert('Перше число більше другого');
} else if (item1 < item2) {
 window.alert('Друге число більше першого');
} else {
 window.alert('Числа рівні');}

Код для прикладу на мові Python:

item1 = None
item2 = None
item = None
item1 = 5
item2 = 7
if item1 > item2:
 print('Перше число більше другого')
elif item1 < item2:
 print('Друге число більше першого')
else:
 print('Числа рівні')

Код для прикладу на мові С#:

dynamic item1;
dynamic item2;
dynamic item;
item1 = 5;
item2 = 7;
if (item1 > item2) {
 Console.WriteLine("Перше число більше другого");
} else if (item1 < item2) {
 Console.WriteLine("Друге число більше першого");
}
 else {
 Console.WriteLine("Числа рівні");
}

У підсумку бачимо наступне повідомлення:


2016-06-13 • Просмотров [ 248 ]