Ранжирування ряду даних
Під ранжируванням ряду даних розуміють розташування елементів цього ряду в порядку зростання
Кожне наступне число більше або не менше попереднього.

Приклад 1
Ряд даних вибірки має вигляд : 5 3 7 4 6 4 6 9 4.
Після ранжирування ряду даних вибірки вона матиме вигляд : 3 4 4 4 5 6 6 7 9.

Розмах вибірки (R)
Розмах вибірки - це різниця між найбільшим і найменшим значенням виличини у вибірці.

Приклад 2
Ряд даних вибірки має вигляд : 5 3 7 4 6 4 6 9 4.
Розмах вибірки: \[R=9-3=6\]

Мода (Mo)
Мода - це визначення елемента вибірки, яке зустрічається частіше за інші.

Приклад 3
У ряді 3 4 4 4 5 6 6 7 9 значення 4 зустрічається найчастіше, отже
\[Mo=4\]

Медіана (Me)
Медіана - це так зване середнє значення впорядкованого ряду значень випадкової величини.

Приклад 4
Для ряду 3 4 4 4 5 6 6 7 9 у якому 9 членів, медіана - це середнє значення ( тобто п'яте) число 5:
\[Me=5\]
Ряд 3 3 4 4 4 5 6 6 7 9 у якому 10 членів медіана - це середнє арифметичне п'ятого і шостого членів:
\[Me=\frac{4+5}{2}=4,5\]

Середнє значення вибірки
Середнім значенням вибірки називають середнє арифметичне всіх чисел ряду даних вибірки.
Якщо в ряді даних записані значення:
\[x_{1}, x_{2}, x_{3},...x_{n}\] Формула для знаходження середнього значення вибірки:
\[\overline{X}=\frac{x_{1}+x_{2}+...+x_{k}}{n}\] Якщо відомо, що в ряді даних різні значення х зустрічаються відповідно до частот m ,
то середнє арифметичне можна обчислити за формулою:

\[\overline{X}=\frac{x_{1}\cdot m_{1}+x_{2}\cdot m_{2}+...x_{k}\cdot m_{k}}{n}\]

Оценка - 1.0 (4)

2017-05-31 • Просмотров [ 2297 ]