ФОРМУЛИ ПОДВІЙНОГО АРГУМЕНТУ

$$\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha;$$

$$\cos2\alpha=2\cos^2\alpha-1;$$

$$\cos2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha;$$

$$cos2\alpha=1-2\sin^2\alpha;$$

$$tg2\alpha=\frac{2tg\alpha}{1-tg^2\alpha}.$$

ФОРМУЛИ ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТУ

$$\cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\cos\alpha}{2};$$

$$\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{2};$$

$$tg^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha};$$

$$ctg^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}.$$

ФОРМУЛИ ПЕРЕТВОРЕННЯ СИНУСА І КОСИНУСА КУТА ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИНИ ЦЬОГО КУТА

$$\sin\alpha=\frac{2tg\frac{\alpha}{2}}{1+tg^2\frac{\alpha}{2}};$$

$$\cos\alpha=\frac{1-tg^2\frac{\alpha}{2}}{1+tg^2\frac{\alpha}{2}};$$

$$tg\alpha=\frac{2tg\frac{\alpha}{2}}{1-tg^2\frac{\alpha}{2}}.$$


2016-06-20 • Просмотров [ 1419 ]