Відсотком називають \(\frac{1}{100} (0,01)\) частину і позначають \(1\%\). Один відсоток будь-якої величини означає 0,01 цієї величини.

Наприклад, \(1\%\) від 500 м дорівнює 5 м; \(4\%\) від 320 т дорівнюють \((320:100)\cdot4=12,8\) (т).

\(100\%\) деякої величини - це сама величина.

Будь-який десятковий дріб можна записати у відсотках. Для цього його треба помножити на 100:

\(0,37=37\%\); \(6=600\%\); \(1,27=127\%\); \(0,251=25,1\%\); \(\frac{2}{5}=0,4=40\%\).

Будь-яке число відсотків можна записати у вигляді десяткового дробу. Для цього треба число відстоків поділити на 100:

\(238\%=2,38\); \(2\%=0,02\); \(53\%=0,53\); \(0,017\%=0,00017\);

Щоб знайти відсотки від числа, треба це число поділити на 100 й помножити на число відсотків. Або: записати відсотки у вигляді десяткового дробу й помножити число на цей дріб.

Наприклад, знайдемо \(24\%\) від \(80\).

І спосіб: \(80:100\cdot24=19,2\).

ІІ спосіб: \(80\cdot0,24=19,2\).

Щоб знайти число за його відсотками, тобто якщо відомо, скільки відсотків від шуканого числа становить дане число, треба помножити дане число на 100 й поділити на число відсотків. Або: записати відсотки у вигляді десяткового дробу й поділити дане число на цей дріб.

Наприклад, знайдемо число, якшо \(35\%\) його становлять 14.

І спосіб: \(14\cdot100:35=40\).

ІІ спосіб: \(14:0,35=40\).

Щоб знайти, скільки відсотків становить одне число від іншого, треба перше число поділіти на друге, а одержаний десятковий бріб записати у вигляді відсотків(тобно помножити на 100). Або: помножити перше число на 100 і результат поділити на друге число.

Наприклад, треба визначили, скільки відсотків становить 24 від 40.

І спосіб: \(24:40=0,6\); \(0,6=60\%\).

ІІ спосіб: \(24\cdot100:40=60\%\).


2016-05-28 • Просмотров [ 652 ]