З усіх чотирьох боків аркуша повинні бути залишені поля розміром 20 мм, заповненість сторінки має становити 75% від її загального обсягу. Текст набирають на комп'ютері, шрифтом ґарнітурою Times New Roman, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервала. Заголовок розділу, підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома інтервалами. Відступ від назви підрозділу (пункту, підпункту) до наступного тексту повинен складати півтора інтервала. Назви розділів та підрозділів для зручності читання потрібно виділяти напівжи-рним шрифтом, а визначення понять у тексті та термінів – курсивом.

Такі розділи, як 3MICT, ВСТУП, ВИСНОВОК, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ не нумеруються. Кожний розділ повинний починатися з нової сторінки. Додатки мають свою власну нумерацію, починаючи з А (наприклад, ДОДАТОК А). Нижче повинна розташовуватися тематична назва додатка (великими літерами). Якщо додаток один, то він не має номера. Матеріали звіту підшиваються в швидкозшивач (або зшиваються) в по-рядку, вказаному вище, починаючи з титульного аркуша. Неохайно оформлені записки до розгляду не приймаються. Зміст звіту про практику повинен відповідати програмі практики.


 Похожие публикации
2008-02-18 • Просмотров [ 27855 ]